Дөрөвдүгээр сарын хүүхдийн мөнгө, нийгмийн халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь

Энэ сарын 20-нд хүүхдийн мөнгө, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхийн тэтгэмжийг олгох бол ахмадуудын тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмж, хүнсний талоныг дөрөвдүгээр сарын 14, 25-ны өдрүүдэд өгөх хуваарьтай байна.

Гуравдугаар сарын хүүхдийн мөнгийг цагаан сарын баяраар урьдчилж өгсөн бөгөөд энэ сараас эхлэн хэвийн горимоор олгох аж. Өнгөрсөн сард нийт 1,151.3 мянган хүүхдэд 100,000 төгрөгийн тэтгэмжийг нь шилжүүлжээ.

Дөрөвдүгээр сарын нийгмийн халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь:

 

Фэйсбүүк сэтгэгдэл
error: Мэдээлэл хамгаалагдсан !!