Ховорхон харах гэрэл зургууд

Ховорхон харах гэрэл зургууд

Гайхалтай гэрэл зураг дараах 3 тохиолдолд л төрөн гардаг: Байрлал төгс үед, Цаг нь яг тохирсон үед, өнцөг нь зөв таарсан үед. Харин иймэрхүү гэрэл зургууд тийм ч олон тааралдаад байхгүй бөгөөд дараах зургуудыг бүх өнцөг нь таарсан үед авсан юм.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.